Komunálny odpad harmonogram zberu Separovaný odpad Partizánske Separovaný zber Turčianky, krásno, Nedanovce Separovaný zber  Veľký Klíž, Ježkova Ves Separovaný zber  Brodzany Separovaný zber Klátova Nová Ves Separovaný zber  Oslany, Čereňany, Horná Ves, Radobica Separovaný zber  Skačany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť Separovaný zber  Veľké Uherce, Kolačno Separovaný zber  Malé Uherce Separovaný zber Žabokreky nad Nitrou, Livina, Nadlice

TSM Partizánske

Verejné korčuľovanie: Pondelok – 24.02.2020 od 9.30–12.30 h

Technické služby mesta Partizánske

Technické služby mesta Partizánske

Nemocničná cesta 979/1, 958 03 Partizánske
Tel.: 038/749 32 96, 038/749 30 88
E-mail: tsm@tsmpartizanske.sk
Konateľ: Ing. Jozef Jarošinec

Technické služby mesta Partizánske boli ako spoločnosť s ručením obmedzeným založené zakladateľskou listinou na dobu neurčitú. Vznikli zápisom do obchodného registra 11.2.2000 a ich jediným spoločníkom je Mesto Partizánske.

Činnosť spoločnosti je orientovaná hlavne na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, zber a skládkovanie odpadu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a osvetlenia, zimnú údržbu, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Predmetom podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Partizánske, spol s r.o. je tiež výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, drevín a zeleniny, vykonávanie stavieb a poddodávok, pozemných a inžinierskych stavieb, údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov, prenájom hmotného investičného majetku a nehnuteľnustí, maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie služieb verejného stravovania, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, čistenie kanalizačných systémov a ďalšie.

Poháňa nás energia od SPP

Poruchy

Verejné osvetlenie

+421 38 749 3296
+421 918 905 100

Poruchy ÚK, TÚV

Dispečer mesto, Luhy

+421 915 749 085

Dispečer CTZ

+421 917 470 195